Iskalnik
Najdenih: 1
abradírani materiál -ega -a m

material, nastal pri abraziji