Iskalnik
Najdenih: 3
vlážno podnébje -ega -a s

klimatogeogr. podnebje, kjer je potencialno sezonsko ali letno izhlapevanje manjše od količine padavin


S: humídna klíma, vlážna klíma