Iskalnik
Najdenih: 1
spremenljívo súšno-vlážno podnébje -- -a -a s klimatogeogr.obdóbno vlážno podnébje