Iskalnik
Najdenih: 1
absolútna stárost reliéfa -e -i -- ž

geomorf. s kvantitavnimi metodami navadno v letih merjena starost reliefnih oblik ali sedimentov