Iskalnik
Najdenih: 1
àbiosfêra -e ž

1. spl. geogr. širše neživa narava, ki obsega litosfero, hidrosfero, atmosfero in pedosfero in omogoča življenje


2. spl. geogr. ožje kamnine, vode, zrak in prst