Iskalnik
Najdenih: 1
agamogoníja -e ž

razmn. nespolno razmnoževanje s posameznimi celicami, ki niso zmožne oploditve


ang.: agamogony n

nem.: Agamogonie f

lat.: agamogonia f