Skip to main content

Iskalnik
Najdenih: 1
absolútna pokrôvnost -e -i ž

fitocen. vsota deležev pokrovnosti vseh rastlinskih vrst, ki rastejo na popisni površini združbe

S: absolútno zastíranje

PRIM.: rélativna pokrôvnost

ang.: absolute coverage n

nem.: absolute Deckung f