Skip to main content

Iskalnik
Najdenih: 1
abscizíja -e ž

1. fiziol., ekol. odpadanje listov, cvetov, plodov z rastline zaradi nastanka ločitvenega tkiva, ki ga sproža staranje, stres ali zrelost

GL. ŠE: listopádnost

PRIM.: kladoptóza

ang.: abscission n

nem.: Abscission f

2. mikol. ločitev dveh celic zaradi razgradnje povezovalne plasti, celične stene, npr. ločitev konidija od konidiogene celice

ang.: abscission n

nem.: Abscission f