Iskalnik
Najdenih: 1
abscizíja -e ž

1. fiziol., ekol. odpadanje listov, cvetov, plodov z rastline zaradi nastanka ločitvenega tkiva, ki ga sproža staranje, stres, zrelost


GL. ŠE: listopádnost

ang.: abscission n

nem.: Abszysion f


2. mikol. ločitev dveh celic zaradi razgraditve povezovalne plasti, celične stene, npr. ločitev konidija od konidiogene celice


ang.: abscission n

nem.: Abszysion f