Iskalnik
Najdenih: 1
žílni parenhím -ega -a m

hist. parenhim med prevajalnimi in opornimi celicami v ksilemu in floemu žile


ang.: vascular bundle parenchyma n

nem.: Leitbündelparenchym n