Iskalnik
Najdenih: 1
žílni kámbij -ega -a m

hist. primarni meristem med ksilemom in floemom v nedovršeni kolateralni žili


S: fascikulárni kámbij


ang.: fascicular cambium n

nem.: Bündelkambium n, Faszikularkambium n

lat.: cambium fasciculare n