Iskalnik
Najdenih: 1
žílje -a s

organ. prevajalni sistem lista, ki ga sestavlja celota vseh žil listne ploskve


S: ožílje


ang.: nervature n, nervation n, leaf venation n

nem.: Blattaderung f, Blattnervatur f

lat.: venatio f, nervatura f, nervatio f