Iskalnik
Najdenih: 17
žíla -e ž

hist. snop ksilemskega in floemskega prevajalnega tkiva v primarni zgradbi stebla, korenin in listov, po katerem se prevajajo voda, druge snovi po rastlini


GL.: koncéntrična žíla, kòlaterálna žíla, radiálna žíla

GL. ŠE: glávna žíla, stránska žíla


ang.: vascular bundle n

nem.: Leitbündel n, Gefäßbündel n

lat.: vasum n