Iskalnik
Najdenih: 1
ágromeliorácija -e ž

ekol. spreminjanje fizikalnih, kemičnih in bioloških lastnosti tal z različnimi tehničnimi ukrepi, zaradi česar se spreminja vrstni sestav združbe


PRIM.: hídromeliorácija


ang.: agroamelioration n

nem.: Agromelioration f