Iskalnik
Najdenih: 1
àbiótski okóljski dejávnik -ega -ega -a m

ekol. vsak od mehanskih, fizikalnih ali kemičnih vplivov na rastlino na njenem rastišču, ki izvira iz nežive narave


S: biotópski dejávnik, àbiótski dejávnik

GL.: kémični dejávnik, mehánski dejávnik, sévanje Sonca, temperatúra, vlážnost

PRIM.: biótski okóljski dejávnik


ang.: abiotic environmental factor n

nem.: abiotischer Standortsfaktor m