Zrakoprepustni zamašek

Opis terminološkega problema:

Kemijski inštitut je za angleško zvezo air-permeable stopper predlagal prevod zamašek, ki prepušča zrak, kar se prevajalcem pri Evropski komisiji ne zdi povsem ustrezno. Predlagajo zrakopustni oz. zrakoprepustni zamašek.

Kemijski inštitut je predlagal opisno terminološko rešitev.

V SP 2001 se ponuja tudi možnost prepusten za kaj, torej zamašek, prepusten za zrak, kar pa še vedno ne ustreza.

enlightened Vprašanje poslano:  9. 2. 2012

Mnenje Terminološke sekcije:

V terminologiji se načeloma išče neopisna poimenovanja, saj to olajšuje sporazumevanje, zato je pomislek prevajalcev utemeljen.

Zrako.. je že v SP 2001 določen kot prvi del podrednih zloženk, kot primer sta navedena zrakoploven  in zrakotesen (torej za zrak neprepusten oz. nepredušen) in po analogiji je zrakoprepusten torej pomensko nasprotje ter sistemsko ustrezno poimenovanje, ki ga omogoča tudi SP 2001.