Zobozdravstvena ambulanta

Opis terminološkega problema:

Zanima me, katero poimenovanje je primerno za ordinacijo zasebnega zobozdravnika, v kateri ta izvaja zobozdravstvene dejavnosti. Je ustrezneje zobna ambulanta ali zobozdravstvena ambulanta? Prosim za pojasnilo.

Vprašanje poslano: 1. 9. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

V strokovni rabi  – tudi v nazivih konkretnih ambulant – se pojavljata oba termina, zobna ambulanta in zobozdravstvena ambulanta, glej npr. zobozdravstvena ambulanta v ZD Črnomelj ali zobna ambulanta v ZD Radeče. Raba v besedilih sicer ni dosledna, pogosto se v istem besedilu pojavi še stomatološka ambulanta.

Če bi želeli slediti jezikovni logiki, bi izbrali poimenovanje zobozdravstvena ambulanta, torej ambulanta, kjer se izvajajo zobozdravstvene storitve. Zobna ambulanta se nanaša na zobe, kar pa spet ni napačno, saj se v zobozdravstvenih ambulantah ukvarjajo predvsem z zobmi. Nobeno od omenjenih poimenovanj torej ni neustrezno, pomembno pa se nam zdi, da se vsaj znotraj istega besedila uporablja isti termin.

Omenimo naj še, da ne vidimo nobenega razloga za to, da bi se ambulanta, v kateri zobozdravnik opravlja svoje delo, imenovala drugače glede na to, ali gre za zasebno ambulanto ali za ambulanto znotraj sistema javnega zdravstva.