Zeleni fluorescenčni protein

Opis terminološkega problema:

V celični in molekularni biologiji je pogosta uporaba reporterskih proteinov, med katerimi je najbolj znan tisti, ki fluorescira v zelenem delu spektra in ga označujemo s kratico GFP (angl. green fluorescent protein). V slovenščini zanj najdemo več različnih poimenovanj, in sicer zeleni fluorescenčni protein, zeleno fluorescirajoči protein, zeleni fluorescentni protein, fluorescentni zeleni protein. Zanima me, katera oblika termina bi bila najustreznejša in katere termine naj uporabim za sorodne proteine, ki fluorescirajo v drugih delih spektra, npr. v rumenem ali modrem?

Vprašanje poslano: 10. 8. 2016

Mnenje Terminološke sekcije:

Prvo vprašanje, na katerega je treba odgovoriti, je zapis jedra termina, torej fluorescentni protein ali fluorescenčni protein. Glede na to, da SSKJ in Slovenski pravopis dajeta prednost pridevniku fluorescenčen, svetujemo, da tudi večbesedne termine oblikujete z vrstnim pridevnikom fluorescenčni. V tem primeru torej svetujemo termin fluorescenčni protein.

Termin fluorescentni zeleni protein, ki ga navajate v vprašanju, pa nakazuje na možnost, da je jedrni termin zeleni protein. Če bi torej zeleni protein obstajal in bi šlo v tem primeru za vrsto zelenega proteina, bi bil termin fluorescentni (bolje fluorescenčni) zeleni protein jezikovnosistemsko ustrezen. Ker pa glede na nam dostopne vire sklepamo, da ne gre za vrsto zelenega proteina, temveč za vrsto fluorescenčnega proteina, menimo, da je termin fluorescentni zeleni protein neustrezen.

Za poimenovanje vrste fluorescenčnega proteina, ki fluorescira v zelenem delu spektra, so tudi v terminoloških slovarjih navedeni različni termini, tako npr. Angleško-slovenski slovar izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biokemije (2012) ob angleški iztočnici green fluorescent protein (GFP) navaja slovenska ustreznika zeleno fluorescirajoči protein in zeleni fluorescenčni protein, medtem ko Slovenski medicinski slovar navaja termin zeleno fluorescentni protein. Glede na to, da gre za vrsto fluorescenčnega proteina, svetujemo obliko termina z vrstnim pridevnikom zeleni, torej zeleni fluorescenčni protein. Preostali obliki termina sta jezikovnosistemsko in vsebinsko manj ustrezni. Zeleno fluorescirajoči protein je že precej blizu definicije pojma, kar pa ni vloga termina. Termin namreč le označuje pojem, medtem ko je natančna opredelitev pojma naloga definicije. Termin zelenofluorescentni (bolje: zelenofluorescenčni) protein pa bi lahko bil ustrezen, če bi bila v izhodišču zelena fluorescenca. Ker pa sklepamo, da je izhodišče fluorescenčni protein, je obravnavana oblika termina neustrezna.

Svetujemo torej termin zeleni fluorescenčni protein, ki je jezikovnosistemsko ustrezen in tudi relativno uveljavljen v strokovnih besedilih, kar je prav tako pomemben kriterij v terminologiji, glej npr. magistrsko delo M. Gasparini: Priprava rekombinantnega pomožnega bakteriofaga za izražanje reporterskega proteina na površini virusnih delcev (2013), str. 13; Zaključno poročilo raziskovalnega projekta: Uporaba magnetne nanotehnologije za transfekcijo normalnih in tumorskih celic, str. 18.

Za vrste fluorescenčnih proteinov, ki fluorescirajo v drugih delih spektra, prav tako svetujemo termine z vrstnimi pridevniki, ki se nanašajo na barvo, npr. rumeni fluorescenčni protein, modri fluorescenčni protein.