Zaskrbljujoča različica

Opis terminološkega problema:

Prosimo vas za pomoč pri iskanju slovenskega poimenovanja za ang. variant of concern, ki se v zadnjem času pojavlja v zvezi z virusom SARS CoV-2, in sicer označuje njegovo različico, ki ima še vedno zelo podobne lastnosti kot izvorna oblika virusa glede razmnoževanja, okuženja in reaktivnosti s protitelesi. Polna oblika poimenovanja je variant of concern 202012/01. Se vam zdi različica s tveganjem pravilno poimenovanje? Razmišljamo še o rešitvah, ki omenjajo zaskrbljenost, torej zaskrbljujoča različica, skrb vzbujajoča različica. Kaj bi predlagali vi?

Vprašanje poslano: 2. 2. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

V Mikrobiološkem slovarju je sev definiran kot 'mikrobni izolat znotraj vrste ali različka z neko posebno lastnostjo', v Slovenskem medicinskem slovarju pa kot 'skupina organizmov iste vrste, ki so genetsko zelo sorodni in imajo skupne specifične značilnosti'. Strokovnjaki so v več prispevkih pojasnili, da so sevi družine koronavirusov npr. MERS-CoV (bližnjevzhodni respiratorni sindrom), SARS-CoV (ki povzroča hud akutni dihalni sindrom), HCoV (človeški koronavirus, ki ima tudi veliko različic in povzroča zlasti bronhiolitis pri otrocih) in v zadnjem času najbolj poznani SARS-CoV2, ki povzroča bolezen Covid-19. B. Ferlič Žgajnar v članku Gre pri novih pojavnih oblikah virusa za seve ali različice (Delo, 27. 1. 2021) navaja vodja odseka za sintezno biologijo in imunologijo na Kemijskem inštitutu prof. dr. R. Jerala: »Ko v katerem od sevov koronavirusa nastanejo mutacije, ki jih ni več kot nekaj odstotkov, govorimo o različicah tega seva koronavirusa.« Več o različicah koronavirusov tudi v članku dr. T. Lejko Zupanc Covid-19 – »Popolna nevihta«? (Zdravniški vestnik 2020; 89 (11–12): 587–590).

Angleško poimenovanje variant of concern je metaforično in glede na podobno kulturno izkušnjo, ki enak metaforični prenos omogoča tudi v slovenščini, svetujemo, da se pomenska sestavina 'povzročanje skrbi' ohrani.

Variant of concern je v angleščini že uveljavljen termin (npr. Epidemiological Investigation of New SARS-CoV-2 Variant of Concern 202012/01 in England, Neutralization of SARS-CoV-2 lineage B.1.1.7 pseudovirus by BNT162b2 vaccine–elicited human sera). Opisna poimenovanja, ki se v slovenskih virih že pojavljajo, npr. različica koronavirusa, ki povzroča/vzbuja skrbi/zaskrbljenost, so za terminologijo manj primerna, saj so bolj podvržena spreminjanju. Različica s tveganjem pa je pomensko odmaknjena od angleškega poimenovanja, zato vam predlagamo, da uporabite poimenovanje zaskrbljujoča različica, ki je dovolj kratko in obvestilno, ohranja pa tudi metaforični prenos, ki ga vsebuje izvorni angleški termin.