Zapis vitaminov

Opis terminološkega problema:

Kako se pravilno zapiše imena vitaminov, kadar gre za podenoto istega vitamina, na primer: vitamin B12, vitamin D3 ...? Se piše stično z veliko črko in števko (B12), s stičnim vezajem (B-12), podpisano (B12) ali pa morda kako drugače? Največkrat se v strokovni literaturi pojavlja prvi zapis, torej B12, kar se mi zdi tudi najbolj smiselno in ločujoče, saj se podpisano navadno piše število atomov elementa, npr. število kisikovih atomov v eni molekuli ogljikovega dioksida (CO2).

 Vprašanje poslano: 30. 4. 2016

Mnenje Terminološke sekcije:

Standardizirani zapis katerekoli snovi je najpogosteje dogovor, ki ga je sprejela stroka, po njem pa se ravna tudi pravopis.  Slovenski pravopis 2001 v Pravilih ne omenja posebej navodil za zapis vitaminov, saj omenja le vitamin C in zapis C-vitamin, med primeri pa je pri iztočnici vitamin tudi vitamin B1in vitamin B2-kompleks s stično podpisano številko. Drugih možnosti ne navaja. 

Tudi Farmacevtski terminološki slovar in Botanični terminološki slovar navajata samo zapis vitaminov s stično podpisano številko na desni strani ob označbi skupine, npr. vitamin B6.

Slovenski medicinski slovar med vsemi vitamini navaja samo zapis s stično podpisano številko, npr. vitamin K1, ki ga usmerja na iztočnico fitomenadion.

Tuja literatura (npr. E. M. Fulcher, R. M. Fulcher, C. Dubeansky Soto, 2012: Pharmacology: Principles and Applications) navaja, da so po začetnem poimenovanju vitaminov s črkami odkrili, da vitamin B ni en sam, pač pa gre za skupino vitaminov, zato so dodali podpisane številke. Tak zapis je običajen tudi v tuji strokovni literaturi.

Na podobno vprašanje so odgovarjali tudi kolegi v Jezikovni svetovalnici, ki je sicer namenjena vprašanjem splošnega jezika. Tudi njihov odgovor podpira najpogostejši zapis vitaminov, torej stično podpisano številko ob črki, npr. vitamin B12.

Kljub temu pa niti poljudna besedila, ki jih pripravljajo strokovnjaki (npr. prispevki v Naši lekarni) niti seznam v Centralni bazi zdravil, ki ga urejajo področni strokovnjaki, tega pravila ne upoštevajo dosledno in pišejo številko stično ob črki in ne podpisano, npr. vitamin B1. Ker na istem seznamu najdemo celo zapis s presledkom med črko in številko (vitamin B 12), ki pa se sicer ne ponavlja, dopuščamo možnost, da gre za napako. Manj pogost je tudi zapis s stičnim vezajem (vitamin B-12), čeprav se pojavlja tudi v domači in tuji strokovni literaturi, najdejo pa se celo zapisi, ki imajo številko ob črki nadpisano, npr. vitamin B12.

Skupni zapis črk in številk torej povzroča zadrego pri pisanju tako strokovnjakom kot laikom, zato tudi toliko različnih rešitev. Kljub vsemu na Sekciji za terminološke slovarje podpiramo čim bolj enotno rabo v stroki, zato svetujemo zapis s podpisano številko ob veliki tiskani črki, torej vitamin D3, ker pa je zaradi množice spletnih besedil in programskih določil možnost podpisanih znakov omejena, pa je pogost tudi zapis s stičnim številom ob črki, torej vitamin D3. Ker variantnost zapisa odpira možnost nastanka pomenskih razlik, odsvetujemo rabo drugih možnosti zapisa (s presledkom, z vezajem, nadpisano).