Zabodeni golob

Opis terminološkega problema:

Zanima me, če bi bilo za vrsto golobov z latinskim imenom Gallicolumba luzonica ustrezno slovensko poimenovanje grlica krvavečega srca. Za omenjeno vrsto ptičev je značilna rdeča lisa na sredini belih prsi, ki spominja na rano. Angleško poimenovanje vrste je Luzon Bleeding-heart in nemško Dolchstichtaube. Postavlja se tudi vprašanje, ali je bolj ustrezno poimenovanje grlica ali golob. Kaj je torej razlika?

enlightened Vprašanje poslano: 10. 2. 2015

Mnenje Terminološke sekcije:

Poimenovanja grlica krvavečega srca v nam dostopnih virih nismo našli. Se pa na spletu za omenjeno vrsto pojavljajo tri različna slovenska poimenovanja, in sicer: luzonski golob, krvavoprsi golob in zabodeni golob. Prvi dve poimenovanji sta precej redki, medtem ko je poimenovanje zabodeni golob glede na vire že precej uveljavljeno in se uporablja tudi v dokumentih Ministrstva za okolje in prostor (Odredba o bivalnih razmerah in oskrbi živali prostoživečih vrst v ujetništvu. Priloga 2).

Glede dileme, ali naj omenjeno vrsto poimenujemo golob ali grlica, smo se za pomoč obrnili na strokovnjaka s področja ornitologije, ki pravi, da v slovenskem jeziku meja med grlicami in golobi ni povsem jasna. Grlice so navadno manjši golobi. Tako manjše vrste iz rodu Streptopelia imenujemo grlice in večje vrste iz rodu Columba imenujemo golobi. Tudi eksotične vrste poimenujemo glede na velikost, torej manjše so grlice in večje so golobi. Na podlagi tega strokovnjak za vrsto Gallicolumba luzonica svetuje poimenovanje golob.

Glede na to, da je poimenovanje zabodeni golob za vrsto Gallicolumba luzonica že relativno ustaljeno in tudi s stališča ornitološke stroke in taksonomije ustrezno, odsvetujemo uvedbo novega poimenovanja, saj je tovrstna dvojnost podobno kot v terminologiji nezaželena tudi pri poimenovanju živalskih vrst. Poleg tega je poimenovanje zabodeni golob tudi jezikovnosistemsko ustrezno, tako da ni razloga, da bi ga menjali z novim poimenovanjem.