Velikonočni sporazum

Opis terminološkega problema:

Zanima me, ali je Velikonočni sporazum (poleg Sporazum na veliki petek) ustrezen prevod za ang. lastno ime Good Friday Agreement (imenovan tudi Belfast Agreement). Gre za sporazum, ki je bil podpisan 10. aprila 1998, tj. na veliki petek, med severnoirskimi političnimi strankami ter med Republiko Irsko in Združenim kraljestvom. Sporazum ureja status Severne Irske v Združenem kraljestvu, odnos med Severno Irsko in Republiko Irsko ter odnos med Republiko Irsko in Združenim kraljestvom.

Vprašanje poslano: 30. 1. 2019

Mnenje Terminološke sekcije:

V slovenščini se za sporazum, ki ga omenjate, pojavlja več poimenovanj, in sicer Velikonočni sporazum, Sporazum na veliki petek, Sporazum iz Belfasta, Belfastski sporazum. Med temi poimenovanji je v korpusu Gigafida najpogostejši Velikonočni sporazum, uveljavljen pa je tudi v strokovnih besedilih, gl. npr. diplomsko delo Janje Sinkovič Urejanje severnoirskega etničnega konflikta (s posebnim poudarkom na obdobju po letu 1968) (2005, npr. str. 6) in diplomsko delo Matjaža Tavčarja Severnoirski mirovni proces (2010, npr. str. 8).

Čeprav slovensko poimenovanje ni povsem točno (glede na dejstvo, da je bil omenjeni sporazum podpisan na veliki petek, velika noč pa mu sledi po dveh dneh), je po našem mnenju zaradi ustaljenosti Velikonočni sporazum ustrezno ime sporazuma. Svetujemo vam, da ga zapisujete z veliko začetnico, ker gre za lastno ime.