Večskalna metoda

Opis terminološkega problema:

Zanima me vaše mnenje o pridevniku večskalni (ang. multiscale), ki se uporablja kot sestavina terminov s področja fizike, npr. v terminu večskalna metoda, pa tudi večskalni pristop, večskalna računalniška simulacija itd. Gre za to, da npr. neka metoda (računalniška simulacija, obravnava), zajema več krajevnih in časovnih skal hkrati. Skala v tem kontekstu (npr. časovna skala, krajevna skala) je v naravoslovno-tehničnih strokah vsekakor ustaljen termin. Po mojem mnenju je pridevnik večskalni primeren in ustreznejši od pridevnikov multiskalni in večmerilni ali opisnih poimenovanj, npr. pri več merilih. Poleg tega kolega, ki se že dolgo ukvarja s tem področjem, tudi sam uporablja termin večskalnost.

Vprašanje poslano: 11. 8. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Strinjamo se, da je pridevnik večskalni, ki ga predlagate, ustrezen. Sestavina ang. terminov multi- se v slovenščino pogosto prevaja s sestavino več- (npr. ang. multidose container – slov. večodmerni vsebnik, ang. multilayered tablet – slov. večplastna tableta; primera sta iz Farmacevtskega terminološkega slovarja). Smiselno je, da se na besedotvorni ravni ohrani povezava s terminom skala, za katerega pravite, da je v naravoslovju ustaljen (zato bi pridevniku večskalni dali prednost pred pridevnikom večmerilni). Ker zveze pridevnika in samostalnika najpogosteje tvorijo večbesedne termine, bi dali pridevniku večskalni prednost pred opisnim poimenovanjem pri več merilih.

Termini s sestavino večskalni se tudi že pojavljajo v strokovnih in drugih besedilih, npr. večskalna metoda v doktorski disertaciji Staša Bevca Razvoj računalniških orodij za molekularno modeliranje (2013, npr. str. 3), večskalni pristop v zaključnem poročilu projekta Računalniške simulacije večskalnih interakcij med tekočinskimi tokovi in mehko snovjo vodja Mateja Praprotnika, večskalna simulacija na spletni strani Kemijskega inštituta.

Kot rečeno, pridevnik večskalni in zveza večskalna metoda, pa tudi večskalni pristop in večskalna simulacija, so povsem ustrezni in že deloma uveljavljeni, zato vam svetujemo, da jih uporabljate.