Večnaslovniški avtor, večnaslovniško pisanje

Opis terminološkega problema:

Pred dvema letoma sem vas vprašala za nasvet glede angl. termina crossover literature, ki označuje književnost, ki nagovarja različne starostne skupine bralcev, torej različne naslovnike. V tem času smo v stroki dosegli konsenz – uveljavil se je termin večnaslovniška književnost, ki ste ga predlagali tudi v vašem mnenju.

Postavlja se mi novo vprašanje: ali je smiselno angl. termin crossover author posloveniti v večnaslovniškega avtorja? Podobno je z angl. terminom crossover writing – mu v slovenščini ustreza večnaslovniško pisanje?

Osebno se zavzemam za konsistentne rešitve, ko gre za povezane termine, torej: večnaslovniška književnost, večnaslovniško pisanje, večnaslovniški avtor. Zanima me vaše mnenje.

Vprašanje poslano: 19. 9. 2018

Mnenje Terminološke sekcije:

Veseli nas, da ste v stroki dosegli konsenz glede poimenovanja angl. termina crossover literature, in sicer večnaslovniška književnost. Glede na to, da je bilo terminoloških kandidatov veliko (krosover književnost, dvojni naslovnik književnost, hibridna književnost, univerzalna književnost, žanrsko odprta književnost, književnost, ki nagovarja različne starostne skupine, naslovniško odprta književnost, večnaslovniško odprta književnost, večnaslovniška književnost – več o različnih terminoloških kandidatih v že zgoraj omenjenem mnenju), je za strokovno sporazumevanje gotovo koristno, da se je sčasoma uveljavilo eno poimenovanje.

Poimenovanje večnaslovniška književnost ima tipično strukturo slovenskega termina, tj. samostalnik s pridevnikom v levem prilastku. Ker je struktura termina relativno enostavna, je omogočeno tudi nadaljnje tvorjenje besedne družine. Ko se torej pojavi pojem, ki je povezan z angl. terminom crossover (literature/author/writing/...), ga lahko enostavno tvorimo s slovenskim pridevnikom večnaslovniški. Zato se z vašim predlogom strinjamo. Konsistentno in terminološko ustrezno poimenovanje za angl. crossover author je torej večnaslovniški avtor, za angl. crossover writing pa večnaslovniško pisanje.

Tudi na splošno lahko rečemo, da je pri poimenovanju novih terminov smiselno upoštevati povezana poimenovanja, ki v stroki že obstajajo.