Večnamensko tankersko-transportno letalo

Opis terminološkega problema:

Prosim vas za pomoč glede poimenovanja za letalo, ki je hkrati zračni tanker in transportno letalo, angleški ustreznik je Multi Role Tanker Transport Aircraft. Termin označuje 'letalo, ki lahko sočasno opravlja tri različne funkcije: prečrpavanje goriva v zraku, prevoz potnikov in/ali tovora ter evakuacijo obolelih in ranjenih'.

Na slovenskih spletnih straneh se pojavlja več izrazov in več zapisov. Zapis s poševnico: leteči tanker/transportno letalo; leteči transporter/tanker; večnamenski tanker/transporter. Opisni zapis z veznikom in: leteči tanker in večnamensko transportno letalo; večnamenski tanker in transporter; večnamenski transporter in leteči tanker; večnamenski zračni tanker in transporter. Zapis s stičnim vezajem: večnamenski zračni tanker-transporter.

Na Slovenski vojski so mi svetovali izraz zračni tanker - transporter, torej zapis z nestičnim vezajem. Ta zapis se mi ne zdi primeren. Kateri zapis bi bil pravopisno ustrezen?

enlightened Vprašanje poslano: 18. 3. 2015

Mnenje Terminološke sekcije:

Letalski razlagalni slovar z ustreznicami v angleščini (2009) avtorja Dominika Gregla angleškega termina Multi Role Tanker Transport Aircraft ne navaja. Od slovenskih izrazov najdemo termin transportno letalo, ki označuje 'letalo, namenjeno prevozu desetih ali več potnikov, oziroma ustreznemu tovoru, ki ima največjo vzletno maso najmanj 5.670 kg', sopomenskih terminov zračni tanker, leteči tanker oz. tanker pa v tem slovarju ni.

Če je torej termin transportno letalo relativno ustaljen (pojavlja se še krajša oblika transporter), pa tega ne moremo trditi za termine tanker, leteči tanker in zračni tanker. Zdi se, da je v rabi še najpogostejši izraz leteči tanker. Ker izraz tanker po SSKJ pomeni 'ladja za prevoz nafte, tekočih goriv', je verjetno smiselno dodati določilo, da gre v tem primeru za letalo, ki je namenjeno oskrbovanju drugih letal z gorivom v zraku. Obstaja pa še ena možnost, ki se je tudi že nekajkrat pojavila v besedilih na spletu, to je tankersko letalo. Termin je z vidika vključitve v terminološki sistem letalske stroke povsem ustrezen.

Kadar združujemo več terminov, so težave z zapisom pričakovane – zlasti če združujemo več večbesednih terminov. Vsekakor odsvetujemo zapis s poševnico, tip tankersko letalo/transportno letalo, ker poševnica po veljavnem SP pomeni 'ali', 'oziroma' (glej SP 2001, § 452), v tem primeru pa gre za priredno razmerje. Torej ostane opisni zapis z veznikom in (tankersko in transportno letalo), ki je nekoliko okoren, in zapis s stičnim vezajem, pri katerem združimo pridevniški določili obeh zvez, torej tankersko-transportno letalo. Če je nujen še poudarek, da gre za več funkcij, je smiselno še določilo večnamenski, torej večnamensko tankersko-transportno letalo. Ta oblika zapisa je pravopisno ustrezna in ne povzroča težav pri sklanjanju.