Umeščanje izdelkov

Opis terminološkega problema:

Zanima me, ali imamo slovensko ustreznico za angleški termin product placement. Termin označuje oglaševanje, pri katerem je izdelek namerno prikazan v filmih ali televizijskih oglasih. Gre za netradicionalno oglaševanje, ki inovativno in v primerjavi s klasičnim oglaševanjem nevsiljivo prenaša oglasna sporočila.

Vprašanje poslano: 19. 6. 2018

Mnenje Terminološke sekcije:

V slovenskih besedilih, ki smo jih pregledali, da bi lahko napisali mnenje, angleškemu terminu product placement ustreza slovenski termin umeščanje izdelkov. Termin se pojavlja npr. v diplomski delih S. Cigule Umeščanje izdelkov v serijah ameriške produkcije (2014), B. Kranjc Umeščanje izdelkov v hollywoodskih filmih: primer serije filmov o Jamesu Bondu (2016), v magistrskem delu N. Todorovski Umeščanje izdelkov v kuharskih resničnostnih šovih (2017). Soroden pojem je brand placement, ki mu v slovenščini ustreza termin umeščanje blagovnih znamk, gl. npr. magistrsko delo T. Knafelj Umeščanje blagovnih znamk v slovenske filme (2016).

Poleg tega pa angleškemu terminu ustreza tudi slovenski termin promocijsko umeščanje izdelkov, npr. v diplomski nalogi K. Kvas Promocijsko umeščanje izdelkov v filmih (2017). Prav tako je ta termin uporabljen v pravnem aktu z naslovom Splošni akt o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju (Uradni list RS, št. 44/12), v katerem je v 2. členu promocijsko umeščen izdelek definiran kot 'v programsko vsebino vključen izdelek, storitev, njuno blagovno znamko ali sklicevanje nanje, v zameno za plačilo ali podobno nadomestilo'. Termin je vključen tudi v terminološko bazo IATE, v kateri je kot vir termina navedena zloženka Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS z naslovom Promocijsko umeščanje izdelkov v televizijskih programih in avdiovizualnih medijskih storitvah na zahtevo. Na promocijsko umeščanje izdelkov je verjetno vplival angleški termin promotional product placement, za katerega glede na pogostnost pojavljanja sklepamo, da se v angleščini ni zares uveljavil.

Če mnenje še povzamemo: za product placement se uporabljata dva slovenska ustreznika, in sicer umeščanje izdelkov in promocijsko umeščanje izdelkov. Zdi se, da na izbiro enega ali drugega vpliva tip besedila, npr. v besedilih, ki se opirajo na omenjeni splošni akt, se uporablja daljša oblika, v diplomskih in magistrskih nalogah pa prevladuje krajša oblika. Nemalokrat se znotraj besedila uporabljata obe obliki, kar je lahko moteče. Oba termina sta ustrezna, ker pa v naših mnenjih vedno izberemo en termin, vam predlagamo krajšo obliko, za katero se zdi, da je v primarni stroki pogostejša (in bo glede na angleški termin verjetno prevladovala tudi v bodoče).