Tviterščina

Opis terminološkega problema:

Zanima me, ali lahko tviterščino označimo kot samostojen jezik (kot je npr. slovenščina, angleščina, nemščina).

enlightenedVprašanje poslano: 20. 9. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Termin tviterščina označuje jezik na družbenem omrežju Twitter, za katerega so značilna kratka, do 140 znakov dolga besedila. Torej ne gre za samostojen jezik, kot je npr. slovenščina, angleščina, nemščina, temveč za segment jezika, ki je vezan na prenosnik (družbeno omrežje Twitter). Tviterščina je podsistem določenega jezikovnega sistema, torej lahko govorimo o tviterščini v slovenščini in podobno tudi o tviterščini v angleščini, nemščini itd. Podoben podsistem predstavljata npr. tudi jezik SMS-ov in jezik spletnih klepetalnic.

Jezikovni podsistemi se med seboj ločijo na osnovi določenih značilnosti, ki jih izkazujejo. Za tviterščino P. Gantar idr. v članku Slovar tviterščine (2016, str. 71) navajajo, da je podobno kot za ostale tipe računalniško posredovane komunikacije tudi zanjo značilen pogosto fonetiziran zapis besed, številne specifične okrajšave in veliko tujejezičnih elementov. V slovenščini imamo tudi spletni Slovar tviterščine.

Termin tviterščina je jezikovnosistemsko ustrezen in v slovenskem jezikoslovju že relativno ustaljen. Poleg tega so uveljavljeni še izrazi tvit, tvitanje in tviteraš, ki jih navaja tudi Slovarju novejšega besedja slovenskega jezika (SNB), in skupaj s tviterščino tvorijo besedno družino.