Strukturna motnja

Opis terminološkega problema:

Angleški termin architectural distortion označuje spremembo v dojki. Dojka ima maščobno in žlezno tkivo, ki je razporejeno v obliki nekakšnih vzorcev. Vzorec vsake osebe je individualen, dojki pa simetrični. Pri tej vrsti spremembe, ki jo opazimo z radiološko preiskavo, je porušena simetrija. Kateri bi bil najustreznejši slovenski termin za angleški termin architectural distortion?

enlightenedVprašanje poslano: 9. 5. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Za angleški termin architectural distortion je npr. v članku M. Rener in T. Vargazona Mamografska klasifikacija (2004) uporabljen slovenski ustreznik strukturni nemir, ki označuje 'nepravilno strukturo brez vidne mase, s tankimi spikulami, z lokalno retrakcijo in deformacijo parenhima'.  Prvi del slovenskega poimenovanja termina se nam zdi ustrezen, torej slovenski pridevnik strukturni za angleški pridevnik architectural, samostalniška sestavina termina (nemir) pa je zelo ekspresivna, zaradi česar bi veljalo razmisliti o bolj nevtralnem poimenovanju.

Eden od predlogov je bila distorzija (termin bi bil torej strukturna distorzija), ki je vključena v Slovenski medicinski slovar, v katerem usmerja na zvin, zaradi česar je manj primerna rešitev. Na drugi strani pa je distorzija sestavina termina kognitivne distorzije ('napake v mišljenju kot psihopatološki fenomen').

Drugi predlog je bil motnja (torej strukturna motnja), ki je v Slovenskem medicinskem slovarju definirana kot 'pojav, ki odstopa po svoji obliki, vsebini ali poteku od normalnosti'. Pojavi se npr. v besedilu M. Mušič Slikovna diagnostika v onkologiji, članku B. Jančar in I. Kocijančiča Najpogostejše bolezni dojk in njihove mamografske značilnosti (2001), v katerem se pojavi tudi zveza strukturna nepravilnost.

Nepravilnost je v Slovenskem medicinskem slovarju usmerjena na napako v 4. pomenu, ki označuje 'nepravilno delovanje kakega organa ali dela telesa, navadno zaradi pomanjkljivosti v strukturi ali funkciji'.

Glede na vsebino pojma ('nepravilna struktura') se nam zdi najprimernejši termin strukturna motnja.