Samozdruževanje

Opis terminološkega problema:

Pišem vam v zvezi z besedo samourejanje, ki v SSKJ ne obstaja, a se pogosto pojavlja v strokovni literaturi s področja kemije, fizike, medicine ipd. Pojavlja se predvsem v zvezi z molekulami in označuje spontano organizacijo molekul v urejeno strukturo. Ali za ta izraz obstaja kakšna sopomenka?

Vprašanje poslano: 17. 6. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Besede samourejanje res ne najdemo v SSKJ2, a to ne pomeni, da beseda v slovenščini ne obstaja. Kot ugotavljate že sami, se pojavlja v strokovnih besedilih in ker poleg tega označuje tudi specifični pojem, jo lahko obravnavamo kot termin. Čeprav SSKJ2 in ostali splošni slovarji vsebujejo kar veliko terminov oz. besed, ki so v splošni jezik prišle iz različnih strokovnih jezikov, pa niti približno ne vsebujejo vseh terminov. Termine tipično najdemo v terminoloških slovarjih in drugih terminoloških virih, ki so praviloma izdelani za vsako področje posebej.

Termin, ki vas zanima, je uvrščen v kar dva terminološka slovarja. V Slovenskem medicinskem slovarju je termin samourejanje preusmerjen na samozdruževanje, dodana je tudi definicija, in sicer 'spontano, in vitro dokazljivo združevanje makromolekul v značilne strukture (npr. molekul RNA in beljakovin v virusne delce ter rRNA in beljakovin v ribosome)'. Slovenski medicinski slovar torej priporoča uporabo termina samozdruževanje. Kot sopomenka je naveden angleški termin self assembly. Tudi Angleško-slovenski slovar izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije vsebuje omenjeni termin. Ker gre za dvojezični slovar, ki izhaja iz angleščine, termin najdemo pri angleškem terminu self assembly, ki ima pripisana dva slovenska termina, in sicer samozdruževanje in samosestavljanje.

V strokovnih besedilih smo za pojem, ki ga v angleščini označuje termin self assembly, našli pojavitve za vse tri sopomenke (samosestavljenje se pojavi npr. v članku Ta mali, mali svet: Splošni uvod v nanotehnologijo v reviji Avtomatika, 5/47, 2004, str. 22), samourejanje npr. v članku M. Perko Samourejanje molekul na površini v reviji Matrika, 6/1, 2019, samozdruževanje pa npr. v doktorski disertaciji J. Majer Sinteza in funkcionalizacija makroporoznih poliakrilatov, 2016, npr. str. 3).

Glede na to, da se za isti pojem uporabljajo trije termini, predlagamo, da med njimi izberete samozdruževanje, ki ga priporoča Slovenski medicinski slovar, ustrezen pa je tudi glede na prikaz v Angleško-slovenskem slovarju izbranih izrazov iz biokemije in molekularne biologije.