Računalništvo v megli, računalništvo na robu

Opis terminološkega problema:

Ne najdemo primernega slovenskega poimenovanja za angleški termin fog computing, ki označuje centralizirano obdelavo podatkov na osrednjem strežniku ali v lokalnem omrežju, s čimer poveča zmožnosti shranjevanja velike količine podatkov in uporablja prednosti fizične bližine za komunikacijo, konfiguracijo in upravljanje s podatki. 

Fog computing se pogosto uporablja skupaj z angleškim terminom edge computing, ki označuje drugačno obdelavo podatkov, katere del je opravljen že na posameznih napravah, vključenih v lokalno mrežo, vsaka od njih pa prispeva svoj delež k obdelavi informacije.

Naši pomisleki pri dobesednem prevodu angleških terminov so predvsem v povezavi s frazemom »prodajanje megle«, saj bi morebitne stranke lahko dobile negativno predstavo, da gre za slab ali neprimeren način dela v računalništvu, po drugi strani pa se nam zdi termin edge computing super, ker vzbuja asociacijo na računalništvo na »špici razvoja«.

V obeh primerih pa je verjetno najbolje poleg slovenskega termina v oklepaju obdržati izvirni angleški termin. Kaj menite vi?

Vprašanje poslano: 24. 11. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Vsi termini, ki nastanejo z metaforo, so za strokovnjake, ki jih skušajo podomačiti, poseben izziv, saj naj bi se izvirna metafora prenesla v ciljni jezik, kar ni vedno najbolj preprosto, ali pa, kot opozarjate, lahko nestrokovnjaku vzbudi negativne asociacije.

Termin, ki je z obema omenjenima terminoma povezan, je računalništvo v oblaku, ki ga najdemo v Islovarju, čeprav so tudi na začetku obstajali najrazličnejši pomisleki, ali je slovensko poimenovanje primerno. Računalništvo v oblaku je danes ustaljen termin in je pogosto uporabljen v različnih besedilih, prav tako je oblak postal del terminov, npr. storitev v oblaku, oblak skupnosti, hibridni oblak, oblačna infrastruktura.

Tudi računalništvo v megli se že pojavlja v slovenskih strokovnih besedilih, npr. v članku M. Turkanovića Integracija oblaka in interneta stvari (zbornik 21. konference Sodobne tehnologije in storitve, 2016, 186–196), članku J. Ogrina Cisco (Svet kapitala, 23. 10. 2016) ali v Akcijskem načrtu IKT horizontalne mreže, ki so ga julija 2017 objavili člani Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva Pametna mesta in skupnosti – (SRIP PMiS).

V istem dokumentu omenjajo tudi drugi termin računalništvo na robu omrežja. Predlagamo, da med terminoma ločujete, saj gre za dva pojma, ki sta sicer sorodna, a ne povsem prekrivna. Za edge computing se pojavlja tudi slovenski ustreznik računalništvo na obrobju mreže, vendar so daljši termini bolj nestabilni in zato podvrženi spremembam. Zato se nam zdi primernejša krajša oblika termina računalništvo na robu.

Termini torej lahko nastanejo tudi z dobesednim prevodom in se tako ustalijo v rabi, zato vam predlagamo, da v slovenščini uporabljate termina računalništvo v megli in računalništvo na robu, na začetku lahko tudi z angleškim terminom v oklepaju. Vendar je to le prehodna rešitev pred ustalitvijo termina v slovenščini.