Preživeli onkološki bolnik

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kateri bi bil najustreznejši slovenski ustreznik za angl. termin cancer survivor, s katerim poimenujemo vsakega bolnika z rakom, od trenutka diagnoze pa vse do konca njegovega življenja. Slovenski termin še ni uveljavljen, pojavljajo pa se bolnik z zazdravljenim rakom, preživeli bolnik z rakom, nekdanji onkološki bolnik.

Vprašanje poslano: 28. 9. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Angleški termin cancer survivor je metaforičen, saj survivor ne označuje zgolj osebe, ki je preživela, temveč osebo, ki je preživela tudi zaradi svojih sposobnosti, značaja oz. vseh lastnosti, ki jih ta oseba ima. Poleg tega angleški termin označuje zelo širok pojem: ljudi s trenutno neaktivnim rakom; ljudi, ki so v preteklosti imeli raka, pa ga nimajo več; po nekaterih definicijah pa celo svojce bolnikov z rakom – več o tem npr. na spletnih straneh dobrodelne fundacije Macmillan.

Če izhajamo iz definicije, da gre za vsakega bolnika z rakom, od trenutka diagnoze pa vse do konca njegovega življenja, potem moramo izhajati iz termina bolnik. V strokovnih besedilih je pogostejša kot zveza bolnik z rakom zveza onkološki bolnik. V Sloveniji deluje tudi Društvo onkoloških bolnikov.

Po načelu tvorjenja novih terminov imajo prednost prilastki na levi strani. Ker v medicinski stroki pogosto omenjajo preživetje onkoloških bolnikov (npr. N. Hribernik, M. Reberšek: Priporočila za obravnavo diareje ob sistemskem onkološkem zdravljenju, Onkologija XVIII/2, 102–104) ali pri posamezni vrsti raka omenjajo pričakovano preživetje (npr. O raku pljuč na omenjeni spletni strani Društva onkoloških bolnikov), svetujemo, da za angleški termin cancer survivor uporabite slovenski termin preživeli onkološki bolnik.

Kljub vsemu pa opozarjamo, da so termini, kadar se vsebina pojma spreminja ali dopolnjuje, nestabilni, zato bo termin manj podvržen spremembam, če bodo merila, koga vse termin označuje, jasna.