Predsednik županije

Opis terminološkega problema:

Kako se v slovenščini glasi naziv vodij hrvaških županij  – so to prefekti, županijski glavarji, vodje županij, načelniki ali celo predsedniki županij?

Ali poimenovanje regij na Hrvaškem – županije – sploh prevajati?

Glede na to, da so županije neke vrste regij/pokrajin, bi to lahko bili npr. tudi predstojniki/načelniki regij/pokrajin. Slovenski izraz župan (mesta) ima v hrvaščini sicer ustreznico gradonačelnik, zato tu ni primeren.

Ustaljenega slovenskega prevoda za to funkcijo še nimamo, pojavljajo se župan, predsednik, načelnik, zelo redko prefekt, v hrvaščini ga imenujejo župan.

enlightened Vprašanje poslano:  25. 5. 2012

Mnenje Terminološke sekcije:

Kot vodja županije se v slovenskih korpusih najpogosteje pojavlja župan, čeprav je to v slovenščini poimenovanje za predstojnika občine in ne širše upravne enote, v Sloveniji so vodje upravnih enot načelniki.

Po pregledu spletnih strani hrvaških županij je zanimivo, da se tisti, ki ponujajo svojo stran v angleščini, odločajo za rabo predsednika oz. prefekta, slednji je pogostejši. Po drugi strani pa je pomenljivo, da so slovansko besedo župan za predstojnika županije obdržali tudi v neslovanskih jezikih, tako je nem. Gespan, frc. celo župan, port. Joupã.

Poimenovanje glavar je sicer tudi bilo v rabi v času Avstro-Ogrske, vendar je danes pojmovno povezano predvsem s predstojnikom avstrijskih dežel.

V osnutku predloga Zakona o pokrajinah je bilo v Sloveniji predvideno poimenovanje za organe pokrajin pokrajinski svet, pokrajinski odbor in predsednik pokrajine, zato bi po analogiji lahko za predstojnika regije na Hrvaškem uporabili izraz predsednik županije.

Izraza županija v slovenščini načeloma ne prevajamo, saj je to terminološko poimenovanje za posebno vrsto organiziranosti, ki je značilno prav za Hrvaško (in tudi Madžarsko), poleg tega pa izraz županija zaradi zgodovinskih razlogov (organiziranost ogrskega kraljestva) poznamo tudi v slovenščini, predvsem v Prekmurju.