Potopitvena izkušnja

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kateri slovenski izraz ustreza angleškemu terminu immersive experience. Gre za izraz, ki pomeni, da se počutimo kot del prostora v navidezni resničnosti in se v tem navideznem prostoru lahko premikamo npr. z VR-očali ali na računalniku. Opazil sem, da se uporabljata dva izraza, in sicer imerzivna izkušnja in potopitvena izkušnja, a se mi nobeden od njiju ne zdi primeren.

Vprašanje poslano: 14. 9. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Angleški termin immersive experience se uporablja na področju navidezne resničnosti. Namen navidezne resničnosti je, da se uporabnik v tridimenzionalnem okolju počuti, kot da ga to okolje obdaja z vseh strani, zaradi česar deluje resnično. To bi metaforično lahko povezali s potopitvijo (ang. immersion). Po SSKJ2 je potopiti 'narediti, da pride kaj pod (vodno) gladino'. Metafora torej deluje tako v angleščini kot tudi v slovenščini, kar je tudi sicer značilno za mnoge termine. Pri tem še posebej izstopa področje računalništva (npr. ang. mouse in sln. miška, ang. server in sln. strežnik, ang. menu in sln. meni).

Na področju navidezne resničnosti obstaja več terminov, ki vsebujejo pridevnik potopitveni, v Islovarju npr. za ang. immersive reality in immersive virtual reality navajajo slovenski termin potopitvena resničnost, ki je definirana kot 'virtualna resničnost, v katero se uporabnik vživi in jo čuti kot realnost'. Termin ima značko strokovno pregledano. Našli smo tudi druge povezane termine, npr. potopitvena analitika (ang. immersive analytics), potopitveni splet (ang. immersive web), potopitveni sistem (ang. immersive system), polpotopitveni sistem (ang. semi-immersive system), nepotopitveni sistem (ang. non-immersive system).

Našli smo tudi nekaj pojavitev termina potopitvena izkušnja za ang. immersive experience, glej npr. doktorsko disertacijo T. Žbone Uporaba novih medijev pri poučevanju prostorskega oblikovanja v osnovni šoli, 2017, str. 42. Imerzivna izkušnja se nam zdi manj posrečen predlog, saj je pridevnik imerziven v slovenščini redek in ga zlahka nadomestimo z bistveno bolj razumljivim potopitven.

Svetujemo vam torej, da za angleški termin immersive experience uporabljate slovenski termin potopitvena izkušnja, ki se že uporablja in je v skladu z drugimi termini istega pojmovnega polja.