Skip to main content
Podatkovni predal

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kateri slovenski termin bi lahko ustrezal češkemu terminu datová schránka. Termin označuje elektronsko storitev, ki se uporablja za elektronsko dostavo uradnih dokumentov poslovnim in fizičnim subjektom na Češkem. Ali bi temu terminu lahko ustrezal podatkovni nabiralnik ali elektronski nabiralnik upravnih dokumentov?

Vprašanje poslano: 22. 7. 2022

Mnenje Terminološke sekcije:

Najprej nekaj o pojmu, ki vas zanima. Leta 2009 je Ministrstvo za notranje zadeve Češke republike v sodelovanju s Češko pošto uvedlo poslovanje z dokumenti v elektronski obliki, ki so nadomestili dokumente v fizični obliki, in je obvezno za vse javne institucije, uporabljajo pa ga lahko tudi podjetja in državljani; slednji npr. za vložitev davčne napovedi. Sistem je bil vzpostavljen z namenom zagotavljanja hitrejšega, cenejšega in varnega poslovanja. Termin datová schránka označuje elektronsko odložišče, prek katerega poteka komunikacija z javnimi organi. Podrobneje je ta sistem predstavljen v razdelku Datové schránky na spletni strani Ministrstva za notranje zadeve Češke republike, kjer izvemo tudi, da gre za storitev v okviru portala eGovernment. To je nacionalni projekt, ki temelji na ideji učinkovitega poslovanja za državljane in javno upravo; v slovenščini pojem elektronske uprave ali e-uprave označuje poimenovanje eUprava. Nastala je v okviru projekta, ki poteka od 22. 11. 2015 in ga vodi Ministrstvo za javno upravo. 

V vprašanju predlagate dve slovenski poimenovanji: podatkovni nabiralnik in elektronski nabiralnik upravnih dokumentov. Slednji se nam zdi manj primeren, ker gre za opisno poimenovanje, ki je v nasprotju s terminološkim načelom gospodarnosti, po katerem naj bi bili termini kratki, da bi lahko opravljali svojo funkcijo, tj. zagotavljali učinkovito sporazumevanje. Predlog podatkovni nabiralnik je s tega vidika primernejši. Glede na vsebino pojma pa menimo, da bi bilo še optimalneje govoriti o predalu kot nabiralniku, saj obravnavani pojem predvideva prejemanje, pošiljanje in hranjenje podatkov oz. dokumentov. Za določujočo sestavino zveze bi – tako kot vi – predlagali pridevnik podatkovni.

Za termin datová schránka vam torej predlagamo slovenski ustreznik podatkovni predal, ki se pojavi tudi v slovenskem prevodu pravnega akta Evropski čezmejni postopki – Spori majhne vrednosti, gl. npr. člen 25(1)(d) Načini elektronskega vročanja in sporočanja ter načini za izražanje privolitve vanje, ki je dostopen na evropskem portalu e-pravosodje.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Jera Sitar, Mojca Žagar Karer