Plačilni zid

Opis terminološkega problema:

Iščem prevod za angleški termin paywall, ki označuje sistem, s katerim založnik omogoča dostop do svojih spletnih vsebin za plačilo. V rabi za ta angleški termin sta dva slovenska ustreznika – plačilni zid in plačljivi zid. Kateri je ustreznejši?

Vprašanje poslano: 9. 9. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Raba obeh slovenskih poimenovanj za angleški termin paywall je relativno izenačena. Oba sta neposredno motivirana z angleškim terminom, pri čemer se je v rabi vzpostavila dvojnost na ravni slovenskega ustreznika za prvi del, in sicer angleškemu pay ustrezata tako slovenski plačilni kot plačljivi. Plačilni zid se uporablja npr. v delu diplomskega seminarja J. Küzme Izboljšanje organiziranja sodobnih medijskih podjetij (2015, npr. str. 25), plačljivi zid pa npr. v diplomskem delu N. Logofetova Dark web and Deep web (2016, str. 33) in magistrskem delu Ž. Rokavec Uvedba plačljivih vsebin tiskanih medijev na spletu: primer časopisa Dnevnik (2015, npr. str. 4).

Plačilen je v SSKJ2 razložen kot 'nanašajoč se na plačevanje ali plačilo'. Iztočnici je dodano več zgledov, npr. plačilni dan, plačilni pogoji, plačilni rok, plačilna sredstva, plačilna obveznost. Plačljiv pa je v istem slovarju razložen kot 'ki se da plačati', iztočnici je dodan npr. zgled blago je plačljivo v evrih. Glede na razliko med obema pridevnikoma menimo, da je plačilni zid primernejši slovenski ustreznik za angleški paywall kot plačljivi zid. Termin namreč označuje sistem, ki onemogoča dostop do plačljivih vsebin brez plačila oz. naročnine. Mogoče je na rabo zveze plačljivi zid vplivala ravno raba zveze plačljive vsebine, ki pa je popolnoma ustrezna, saj označuje vsebine, za katere je treba plačati.