Past za gotovino

Opis terminološkega problema:

V kriminalistiki se za opis vloma v bankomat z namenom nameščanja pasti za lovljenje bankovcev uporablja kar angleški termin cash trapping, včasih zapisan med narekovaji. Termin označuje zlorabo, pri kateri kriminalci na odprtino za izdajanje gotovine namestijo dodatno, običajno lepljivo, letev, ki povzroči zagozditev gotovine v reži in tako prepreči izdajo gotovine. V ozadju celotni postopek sicer poteka nemoteno in bankomat tudi pozove uporabnika, naj vzame gotovino, vendar pa to zaradi ovire pred režo ni mogoče. Uporabniki običajno sumijo na tehnično napako na bankomatu in ne preverijo vzroka ter odidejo. Storilci zatem past z bankomata odstranijo in si denar nezakonito prilastijo. 

Ali lahko pomagate pri iskanju najprimernejšega slovenskega poimenovanja?

Vprašanje poslano: 8. 11. 2017

Mnenje Terminološke sekcije:

Termin se je v slovenščini pojavil s sporočilom za javnost Policija opozarja na novo obliko zlorab na bankomatih (21. 2. 2012) na spletnih straneh Policije. Termin se je razmeroma dobro uveljavil zlasti v sporočilih medijev, npr. Past za gotovino - pozor pred novo vrsto goljufije na bankomatih (Rtvslo.si, 21. 2. 2012), Gotovina se ujame v past (Delo.si, 22. 10. 2014).

Redkeje se v besedilih pojavi tudi past za bankovce, npr. Tatovi ljubijo splet in magnetni zapis (Delo.si, 9. 7. 2016).

Past za gotovino ohranja metaforo, na podlagi katere je nastal tudi angleški temin (past in ang. trap), hkrati pa prav tako na podlagi določil na desni strani ločujemo različne vrste pasti (npr. past za miši, past za polhe).

Zapisi z narekovajem ali opozorilom t. i. kažejo, da se termin še ustaljuje, hkrati pa prav oblika past za gotovino ne pušča nobenega dvoma o pojmu, ki ga označuje.

Tvorjenje popolnoma novega termina, npr. gotovinolovka, denarolovka zaradi relativne ustaljenosti termina past za gotovino odsvetujemo. Za poimenovanje takšne naprave torej svetujemo uporabo termina past za gotovino, samo dejanje pa lahko opišete kot nameščanje/nastavljanje/vstavljanje pasti za gotovino.