Panelnopodatkovni gravitacijski model

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kateri slovenski termin ustreza angleškemu terminu panel data gravity model of international trade, ki predstavlja gravitacijski model, v katerega vključimo panelne podatke in se uporablja zlasti v mednarodni trgovini. Gravitacijski model je model za ocenjevanje učinkov mednarodnih integracij. Ali lahko uporabim panelnopodatkovni gravitacijski model mednarodne trgovine, čeprav se v praksi v slovenščini uporablja model panelnih podatkov in ne panelnopodatkovni model. Kaj svetujete?

Vprašanje poslano: 12. 1. 2018

Mnenje Terminološke sekcije:

Pri oblikovanju novih terminov je pomembno, da razumemo pojem, ki ga termin označuje. Osnovni pojem, po katerem sprašujete, je gravitacijski model, ki izhaja iz Newtonove teorije težnosti, od 60. let 20. stoletja pa se uporablja za ocenjevanje trgovine med dvema državama kot naraščajoče funkcije dohodka in padajoče funkcije razdalje med tema dvema državama (torej stroškov transporta). Gravitacijski model je opisan npr. v članku J. E. Andersona (2010) The Gravity Model (NBER Working Paper No. 16576).

Angleški termin panel data gravity model of international trade se na spletu pojavi redko (zasledili pa smo ga v članku Chusseau, N. idr. (2005) z naslovom Wage Inequality and Immigration in Europe during the First Stage of the International Division of Labour (1960-1975) (Journal of Economic Literature code : F22, J31)), kar kaže, da (še) ne gre za uveljavljeni termin, ki bi imel nespremenljivo strukturo.

Drugi termin je panel data, ki mu v slovenščini ustreza že povsem uveljavljeni termin panelni podatki, v DIS-slovarčku tudi ploščni podatki. M. Matajič jih v svoji doktorski disertaciji z naslovom Diferencirani model povpraševanja po cestnih prevozih kot instrument učinkovite jezikovne politike na transportnem trgu v Sloveniji (2014, str. 75) definira kot podatke o ekonomskih aktivnostih za izbrano število subjektov v dveh ali več časovnih obdobjih.

Tretji termin je international trade, ki je v slovenščini uveljavljen kot mednarodna trgovina.

Doslejšnja raba slovenskih terminov ni združevala v eno enoto, ampak ju je povezovala, npr. v članku E. Lorenčič Aplikacija modela gravitacije na države G7 (Naše gospodarstvo 2014, 60/5–6, str. 20–29) sta uporabljena tako gravitacijski model kot model gravitacije, za kar so bili uporabljeni panelni podatki (v članku je poudarjeno, da se sicer pri gravitacijskem modelu pogosteje uporabljajo presečni podatki, torej podatki za več opazovanih enot v enem časovnem obdobju).

Kadar morate združiti več informacij, lahko uporabite pretvorbene možnosti. Med njimi je tudi oblikovanje pridevnika, tako lahko uporabite termin panelnopodatkovni gravitacijski model, ki ga predlagate (kot tudi gravitacijski model panelnih podatkov). Pri tem pa se morate zavedati, da je tako nastal nov pojem (poimenovali ste vrsto gravitacijskega modela, druga možnost je presečnopodatkovni gravitacijski model), po potrebi pa lahko dodate še sestavino mednarodne trgovine, npr. panelnopodatkovni gravitacijski model mednarodne trgovine.