Skip to main content
OTT-storitve

Opis terminološkega problema:

Na nas so se obrnili z vprašanjem, kako bi v slovenščino lahko sistemsko prevedli over the top (service, content etc.)? Gre za storitve, kot so npr. Youtube, Skype in FB, ki jih ne zagotavlja internetni ponudnik.

Predlog, ki se je pojavil doslej, je bil povrhnje storitve.

Vprašanje poslano: 14. 11. 2012

Mnenje Terminološke sekcije:

Over the top po slovarju pomeni 'ne glede na kaj, brez ozira na kaj' oz. 'pretirano, čez mero'. Povrhnje storitve se ne zdi najbolj posrečeno, ker se pridevnik povrhnji nanaša na to, kar je na vrhu, zgoraj ali na vrhnje oblačilo. Predlog verjetno izhaja iz tega, da gre za storitve za "po vrhu", čeprav bi najbrž prej rekli za "na vrh" (kar je seveda precej pogovorno).

Zveza over the top lahko pomeni pretiravanje (This comedian's style goes over the top) ali izjemnost (The new salesmen are excellent; they were over the top within the first six months). V pomenu storitev OTT, vsebine OTT, ponudnik vsebin OTT gre za pozitivno naravnanost v smislu dodatnosti, manj prekomernosti. Pri metaforični rabi se vedno pojavi vprašanje enoznačnega pomena. V tem primeru je treba poudariti, da gre za avdio-video področje, ker samo termin dodatne vsebine ni zadosten. Kljub temu se je treba vprašati, ali je angleško zvezo sploh smiselno prevajati. Nemščina pozna OTT in ga razvezuje kot Over-the-top-content, tudi v ruščini ohranjajo OTT kot prilastek.

Prilastek OTT je v rabi že toliko razširjen, da bi z vnašanjem novega izraza za isti pojem lahko vnesli več zmede kot reda, zato svetujemo rabo OTT-storitve oz. storitve OTT.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Mitja Trojar, Mojca Žagar Karer