Otrokizem

Opis terminološkega problema:

Pri pisanju članka sem med literaturo uvrstila tudi članek Jacka Zipesa Childism and the Grimms' Fairy Tales or How We have Happily Rationalized Child Abuse through Storytelling, v katerem uporabi ang. termin childism, ki označuje predsodke do otrok kot starostne skupine, kar je primerljivo s starizmom, rasizmom, seksizmom in povzroča ravnanje z otroki, kjer se izkazuje premoč odrasle osebe nad šibkejšim otrokom. Razmišljala sem o poimenovanju otrokizem. Posvetovala sem se tudi s kolegico anglistko, vendar nisva prepričani, da je poimenovanje primerno. Vljudno prosim za nasvet.

Vprašanje poslano: 10. 5. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

V terminološki svetovalnici smo že odgovarjali o starizmu, ki označuje stereotipiziranje, zapostavljanje in diskriminiranje starejših ljudi v družbi, ang. termin childsm pa označuje isto ravnanje do otrok. O pojmu je pisala psihologinja in psihoterapevtka Elisabeth Young-Bruehl, ki se je ukvarjala s predsodki, leta 2012 je bila posthumno objavljena monografija Childism: Confronting Prejudice Against Children, v kateri je opisala sistemsko diskriminacijo in sovraštvo do otrok.

V drugih jezikih termin še ni uveljavljen, povsod se pojavljajo besedotvorni pomisleki, tako npr. pri nemškem predlogu poimenovanja Kindismus (npr. Wie wählt man Bilderbücher, die ein Kind stärken, nicht schädigen) in pri hrvaškem djecizam (npr. prevedeni povzetek in ključne besede članka Janelle Mathis Suvremeni život drevnih priča: likovi, konteksti i kritička pitanja). Pri iskanju najustreznejšega slovenskega poimenovanja je tako smiselno upoštevati besedotvorni postopek, ki omogoča prepoznavo ustreznega pojma ter je bil uporabljen tudi za druge sorodne pojme, npr. rasizem, seksizem, starizem. Analogno predlagamo poimenovanje otrokizem. Obstaja tudi možnost opisnega poimenovanja, a je v terminologiji velikokrat slabša izbira, saj se takšni termini pogosteje spremenijo pri rabi, poleg tega pa bi npr. diskriminacija otrok, predsodki do otrok ipd. lahko označevali širši pojem od opisanega.