Omogočitvene tehnologije

Opis terminološkega problema:

Ali je termin omogočitvene tehnologije primeren izraz za angleški termin enabling technologies?

Doslej se na tem področju še ni ustalil noben izraz, prevajalka, ki je postavila vprašanje, se je v konkretnem prevodu odločila za izraz spodbujevalne tehnologije (predlagala je tudi prevod katalitske tehnologije). V slovenščini so doslej prevajalci uporabili še naslednje možnosti: obetavne tehnologije, tehnologije, tehnologije omogočanja, tehnologija, ki omogoča, temeljna tehnologija.

Izraz je v angleščini že zelo uveljavljen, tako v ednini kot v množini. V nemščini se uporablja izraz Sprungbretttechnologien, prevajalcem v EU-institucijah se zdi izraz odskočne tehnologije vprašljiv, saj ne ponuja nobene predstave (kam bi kakšna tehnologija lahko odskočila). V Wikipediji najdemo poleg angleškega samo še romunsko geslo, ki govori o Tehnologii generice, torej pri nas splošnih ali generičnih tehnologijah.

V enem od dokumentov EU so uporabljeni naslednji izrazi v slovanskih jezikih: SK: podporne tehnologije; CS: podporne tehnologije; PL: nowatorskich technologii; BG: tehnologii s goljam (velikim) potencial.

Izraz je na prvi pogled v angleščini popolnoma razumljiv, vendar ne omogoča takojšnjega (dobesednega) prenosa v slovenščino. Izraz spodbujevalne tehnologije je sicer približna sopomenka, vendar prezre osnovno pomensko sestavino začetka, torej omogočanje.

Zaradi potencialne metaforičnosti prav tako ni primerno uporabiti obetavne tehnologije, zaradi prevelike splošnosti pa tehnologije brez vsakega prilastka. Rešitve z desnim prilastkom (tehnologije omogočanja; tehnologija, ki omogoča) so načeloma manj primerne za terminološko rabo.

Izraz označuje tehnologije, ki omogočajo večji napredek, preboj, učinek ... v zelo kratkem času.

Evroterm ponuja prevod prebojne tehnologije, ki je prav tako metaforičen.

Na brskalniku za omogočitvene tehnologije najdemo 72 zadetkov, za enabling technologies na slovenskih spletnih straneh 821 zadetkov, za prebojne tehnologije pa 57 zadetkov.

enlightened Vprašanje poslano: 29. 11. 2011

Mnenje Terminološke sekcije:

Na voljo je več poimenovalnih rešitev.

  1. Omogočitvene tehnologije – ne glede na nenavadnost se izraz širi med uporabniki, najpomembneje je, da ga uporabljajo tudi v znanstvenih besedilih. V prid temu izrazu govori tudi pomenska sestavina, ki očitno povzroča največ težav, to je, kako prevesti »enable«, da bi vključili tudi omogočanje.
  2. Prebojne tehnologije – je sicer ustrezen izraz, vendar ni dosegel širše rabe.
  3. Temeljne tehnologije slabost potencialnega termina je nejasnost, kaj je temeljno in kaj je osnovno, potrjuje pa, da gre za neki začetek. Termin bi lahko vzbujal navidezno predstavnost, da je ta tehnologija tako osnovna, da brez nje ne gre.

 

Predlagamo rabo izraza omogočitvene tehnologije, ki je med vsemi najpogostejša.