Oljka, oljčno olje

Opis terminološkega problema:

Za plod oljke se pojavljata izraza oliva in oljka in za olje iz teh plodov izraza olivno olje in oljčno olje. Katera izraza sta ustreznejša za strokovno rabo?

enlightenedVprašanje poslano: 14. 10. 2014

Mnenje Terminološke sekcije:

Agronomska stroka (npr. Inštitut za oljkarstvo, Biotehniška fakulteta) dosledno uporablja termina oljka (tudi za plod) in oljčno olje, medtem ko podatki iz korpusa Gigafida kažejo, da v splošnem jeziku prevladuje raba oliva in olivno olje. Vse štiri izraze navajata tudi SSKJ in Slovenski pravopis, pri čemer tako oliva kot oljka lahko označujeta drevo ali njegov sadež.

Strokovnjaki s področja agronomije so se poenotili v rabi terminov oljka (tudi za plod) in oljčno olje na podlagi informacij, da se je v slovenski Istri za plod oljke tradicionalno uporabljal izraz oljka in za olje iz tega plodu olje od oljke oziroma domače olje. Za plod se je tako tudi v terminologiji uveljavil izraz oljka in za olje besedna zveza, v kateri je prva sestavina tvorjena iz izraza oljka, torej oljčno olje. V korpusu, ki je podlaga za nastajajoči slovar agronomije, se zveza olivno olje sploh ne pojavi, dosledno je rabljen termin oljčno olje. Razlog za takšno odločitev stroke je bil v dejstvu, da sta izraza oljka in oljčno olje izvirno slovenska, medtem ko gre pri izrazih oliva in olivno olje za prevzeta izraza iz romanskega prostora, ki sta se predvsem v splošni rabi prav tako precej razširila. Ta primer je zanimiv, ker v terminologiji ni ravno pogosto, da bi bila raba v lokalnem okolju strokovnjakom podlaga za terminološki dogovor.

Predlagamo torej, da se v strokovnih besedilih uporabljata termina oljka (za drevo in plod) in oljčno olje, medtem ko so v splošnem jeziku še naprej sprejemljivi vsi izrazi.