Ničenergijska hiša

Opis terminološkega problema:

V strokovni literaturi se skoraj enakovredno pojavljajo kar tri različice zapisovanja termina, ki označuje hišo z zelo visoko energetsko učinkovitostjo, ki porabi tako malo energije, da se lahko potrebe po njej pokrije iz obnovljivih virov, in sicer ničenergijska hiša, nič energijska hiša in nič-energijska hiša. V knjižnici, v kateri sem zaposlena, imamo v obdelavi vedno več knjig na to temo. Pri dodeljevanju predmetnih oznak v sistemu COBISS bi se želeli poenotiti in enoznačno zapisovati ta termin. Katero različico predlagate?

Vprašanje poslano: 16. 5. 2020
Mnenje Terminološke sekcije:

Kot navajate, se v besedilih res pojavlja več različic zapisa omenjenega termina. Poleg zgoraj navedenih smo našli še zapise s številkami: 0-energijska hiša, 0energijska hiša in 0 energijska hiša. V zakonodaji, npr. v Energetskem zakonu, in v besedilih, ki se sklicujejo nanjo, pa se uporablja tudi termin skoraj nič-energijska stavba.

V terminologiji se praviloma upošteva načelo jezikovnosistemske ustreznosti, zato – kljub temu da se v rabi pojavljajo različni zapisi termina – svetujemo tistega, ki je v skladu z veljavnim pravopisom. Pravila Slovenskega pravopisa (§ 548) so glede zapisa tvorjenk iz števnikov popolnoma jasna: take tvorjenke se pišejo skupaj, npr. osemtisočak, šestmilijonski, pettisočkrat, ničkolikokrat. Kadar je prva sestavina zloženke številka, je med številko in drugo sestavino vezaj, npr. 20-tonski, 100-leten, 100-letnica (§ 521).

Pravilni zapis termina, po katerem sprašujete, je torej ničenergijska hiša (ali 0-energijska hiša).