Nenaklonjenost izgubi

Opis terminološkega problema:

Zanima me, kateri slovenski ustreznik bi predlagali za angleški termin loss aversion s področja psihologije. Termin označuje tendenco, da se oseba raje izogne izgubi v vrednosti X, kot da pridobi v vrednosti X, tj. raje ne izgubi 5 evrov, kot da najde 5 evrov.

Vprašanje poslano: 3. 2. 2020
Mnenje Terminološke sekcije:

Za angleški termin loss aversion se v slovenskih strokovnih besedilih pojavljajo vsaj 3 ustrezniki, ki pa v rabi niso izenačeni. V diplomskem delu S. Šrubar Preverjanje hipoteze premočnega odziva na slovenskem trgu kapitala (2004) angleškemu terminu ustreza poimenovanje odpor do izgub (gl. str. 20 in Slovarček tujih izrazov). V diplomskem delu K. Kumelj Vpliv znanja in psiholoških pristranskosti na finančno vedenje potrošnikov (2010) se pojavi poimenovanje izogibanje izgubam (gl. str. 31, 35), v Terminološkem slovarčku, ki je vključeno v to diplomsko delo, pa angleškemu terminu ustreza nenaklonjenost izgubam (str. 9), ki je v rabi pogostejši kot prva dva.

V članku Z. Fijavža A Brief Review of Slovene Terminology in the Field of Behavioral Economics (2015) se pojavi varianta termina nenaklonjenost izgubam, in sicer nenaklonjenost izgubi, v kateri je množinska oblika izgube nadomeščena z edninsko obliko izguba. Prav tako se nenaklonjenost izgubi pojavi v diplomskem delu N. Vičar Vedenjske finance (2003), v katerem pa se za povezani pojem, ki ga v angleščini označuje termin myopic loss aversion, uporablja ustreznik z izgubo v množini – kratkovidna nenaklonjenost izgubam.

Predlagamo vam, da za angleški termin loss aversion uporabljate slovenski ustreznik nenaklonjenost izgubi. Izberete lahko tudi obliko nenaklonjenost izgubam, pri čemer svetujemo, da ste pri rabi ene ali druge oblike dosledni.