Naval na banke

Opis terminološkega problema:

Kako bi v slovenščino prevedli angleški termin bank run?

Gre za množični dvig bančnih vlog zaradi negotovih razmer na trgu, ki povzroči, da banka ostane (skoraj) brez gotovine.

V slovenščini se v ekonomski literaturi uporablja naval na banke.

Vsi drugi termini so opisni, metaforični izraz (naval) se lahko potencialno razume celo kot nekaj, kar je nastalo zaradi nečesa pozitivnega (npr. ugodnih obrestnih mer za posojila) in potem zaradi tega povzročilo »naval«, ki ima v sebi tudi pomensko sestavino nečesa slabega.

enlightened Vprašanje poslano:  17. 9. 2012

Mnenje Terminološke sekcije:

Glede na to, da se izraz naval na banke uporablja v specializiranih besedilih in je njegova raba lahko vsaj nekoliko metaforična, se je termin uveljavil, zato ga ne bi kazalo zamenjevati in vpeljevati še kakšnega drugega, sploh, kadar gre za dosledno rabo tega izraza.

Raba je dovolj pogosta, da je za pravo terminološko intervencijo v resnici prepozno in svetujemo dosledno rabo termina naval na banke.