Nakupovalno trženje

Opis terminološkega problema:

Zanima me slovenski ustreznik za angleški termin shopper marketing, ki označuje celoten proces (serijo aktivnosti in interakcij) med ponudniki in nakupovalci, ki vpliva na nakupovalca skozi celostno nakupno izkušnjo, pri čemer je poudarek na nakupovalcu v prodajnem prostoru.

Vprašanje poslano: 3. 6. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

O pojmu, po katerem sprašujete, je tudi v slovenščini že na voljo kar nekaj literature, npr. Poklici v marketingu na strani Društva za marketing Slovenije, intervju z direktorjem družbe Integer Raphaelom Stixom »Moja žena ne hodi več nakupovat z mano. Moje vedenje jo spravlja v zadrego!« (objavljeno na straneh 26. SOF, 6.–7. 4. 2017).

V slovenščini se že uporablja poimenovanje nakupovalni marketing, npr. članek N. Rožanc Konec tedna slovenski oglaševalci zopet na kupu! (Netokracija, 6. 4. 2016), spletna stran podjetja April 8 Storitve, članek G. Medena Z rdečim »fičkom« v Portorož (6. 5. 2020, Marketing Magazin).

Pojavlja se tudi nakupovalno trženje, pri čemer sta trženje in marketing sinonima, kar potrjujeta Terminološka zbirka odnosov z javnostmi Termis in Sinonimni slovar slovenskega jezika. O nakupovalnem trženju piše N. Starec v magistrskem delu Prenova poslovnega procesa managementa planogramov v trgovskem podjetju (2013, str. 50).

Zveze z marketing, ki označujejo različne vrste marketinga, npr. direktni marketing, digitalni marketing, so sicer nekoliko pogostejše, vendar pa sta marketing in trženje sinonima, zato vam svetujemo, da se odločite za neprevzeto poimenovanje in za ang. shopper marketing uporabljate slovenski termin nakupovalno trženje.