Mojstrska delavnica

Opis terminološkega problema:

Na AGRFT bo v juniju potekal filmski festival, na katerem bo tudi dogodek z znanim tujim igralcem. To se v angleščini imenuje master class. Gre za pogovor z vidnim strokovnjakom ob navzočnosti zainteresirane javnosti, ki je načeloma širša v primerjavi s publiko pri okrogli mizi. V slovenščini so bila v preteklosti v gledališki umetnosti že uporabljena poimenovanja učna ura in mojstrski tečaj, ki pa je bolj označeval kakovostno delavnico pod vodstvom priznanega strokovnjaka. Sedaj uporabljamo strokovni pogovor. Kateri slovenski termin bi bil najprimernejši?

Vprašanje poslano: 12. 4. 2021

Mnenje Terminološke sekcije:

Mojstrski tečaj se v glasbeni umetnosti pogosto uporablja za poimenovanje niza srečanj s strokovnjakom, kar ustreza tudi razlagi besede tečaj v SSKJ2 v 3. pomenu: 'skupek organiziranih predavanj, vaj, ki navadno omogoča določeno usposobljenost'. V besedilih najdemo precej potrditev, npr. Mojstrski tečaji Glasbene matice, Mojstrski tečaji Akademije za glasbo, Mojstrski tečaji Festivala Ljubljana.

Poimenovanje se pojavlja tudi na drugih področjih, kjer označuje različno zasnovane dogodke, vendar je njegova raba redkejša. Vendar pa je v angleščini ne glede na področje poudarjeno, da takšno srečanje (ali delavnico, tečaj) vodijo najboljši v stroki (npr. ASC Master Class learn from the best).

V gledališču se za enkratne dogodke, ki jih vodijo vidni strokovnjaki, pogosto uporablja poimenovanje strokovni pogovor, npr. Strokovni pogovor v MGL, Filmska kritika v slovenskem prostoru, Lutkovno gledališče kot prostor učenja simbolnih jezikov. Strokovni pogovor je po našem mnenju nekoliko preširok, saj lahko označuje katerikoli pogovor s strokovnjakom, ki ni nujno najvidnejši ali najvplivnejši v stroki. Kot predlog se ponuja mojstrski pogovor, ki ga raba sicer še ne potrjuje, menimo pa, da je za označevanje pojma, ki ga v angleščini označuje master class, primernejši kot strokovni pogovor.

V slovarjih smo za ang. master class našli tudi slovenski ustreznik specialka, in sicer v Presisovem večjezičnem slovarju podjetja Amebis, ki je v SSKJ2 sicer razložena kot 'podiplomski študij na akademiji za likovno umetnost', vendar spet označuje daljši proces usvajanja znanja in spretnosti, poleg tega označuje formalno izobraževanje.

Če želite poudariti enkratnost dogodka, bi bilo primerno osnovno poimenovanje delavnica, ki je po SSKJ2 v 3. pomenu: 'organizirano spoznavanje kakega področja udejstvovanja z aktivno dejavnostjo udeležencev in obiskovalcev', torej bi lahko uporabili poimenovanje mojstrska delavnica, zlasti če gre za večurni, morda celodnevni dogodek. V slovenščini imamo že nekaj potrditev rabe, npr. Mojstrska delavnica na festivalu Poklon viziji, Mojstrska delavnica s Kim Longinotto

Master class se v slovenščini res najpogosteje imenuje mojstrski tečaj, vendar njegova raba prevladuje na glasbenem področju. Če želite poudariti enkratnost dogodka, je namesto tečaja primernejše drugo osnovno poimenovanje, ki pa je odvisno od dolžine dogodka in pričakovane aktivnosti udeležencev. Praviloma so tovrstni dogodki z vidnejšimi strokovnjaki vseeno daljši in naj bi udeleženci aktivno sodelovali vsaj z vprašanji, zato vam svetujemo, da za ang. master class na področju filmske in gledališke umetnosti uporabljate slovenski termin mojstrska delavnica.