Mladodobnik

Opis terminološkega problema:

V Zvezi slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil (Zveza SVS) se ukvarjamo z vozili, ki so starejša od 30 let. V drugih državah jih imenujejo Oldtimer (Nemčija), historic vehicle (Velika Britanija, ZDA) in vintage vehicle (kar označuje še starejša vozila), auto d'epoca (Italija), voiture d'epoque (Francija), povjesno vozilo (Hrvaška), starovremeno vozilo (Srbija). V Sloveniji smo taka vozila že pred leti poimenovali starodobnik. Zdaj iščemo slovensko poimenovanje tudi za vozila starosti od 20 do 30 let. V tujini jih poimenujejo Youngtimer (predvsem v Nemčiji, drugod še ne). Imamo torej sodobnike (vozila, stara do približno 15 let) in starodobnike (vozila, stara nad 30 let). Vmes pa nam manjka primerno poimenovanje za vozila, stara od 20 do 30 let. Predlogi so: mladodobnik, mlajšedobnik, predstarodobnik, bodoči starodobnik. Kaj nam lahko svetujete?

Vprašanje poslano: 24. 3. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Pri iskanju novih poimenovanj je smiselno iskati možnost, ki bi jo jezikovni uporabniki prepoznali kot sistemsko. Navedli ste mnogo primerov, ki potrjujejo, da je starodobnik povsem uveljavljeno poimenovanje za vozila, ki so starejša od 30 let. Starodobnik je tudi samostojna iztočnica v SSKJ2 z razlago 'starinsko vozilo'. V slovar je vključena tudi njegova sopomenka oldtajmer, ki se je prav tako dovolj pogosto pojavljala v slovenskih besedilih, da je bila uvrščena v slovar.

Zanimivo je, da se je termin youngtimer, ki označuje vozila, starejša od 20 in mlajša od 30 let, ki še nimajo statusa starodobnika, uveljavil na nemškem govornem področju, kar sicer ni prvi tak primer (podobno, vendar manj razširjeno po svetu, se uporablja poimenovanje za prenosni telefon Handy), in se širi tudi v druge države. Ker gre za vozilo, ki je na predstopnji, da bi postalo starodobnik, bi sicer ustrezalo poimenovanje predstarodobnik, vendar zanj potrditev v slovenskih besedilih ni. Bodoči starodobnik se nam zdi nekoliko preveč opisno poimenovanje. Tvorjenje novega poimenovanja po vzorcu starodobnik (kar je spodbudilo tudi nemško poimenovanje Youngtimer) nas vodi do mladodobnika, saj ni potrebe za primerniško obliko mlajšedobnik. Na eni strani ohranja povezavo z izvirnikom youngtimer, je pa tudi že razmeroma uveljavljen, saj se pojavi npr. v članku V. Kernca Kaj se obeta sceni starodobnikov (Avtomobilizem.com, 12. 2. 2018), M. Miklavca V bodočnosti ne bo veliko novih starodobnikov (Avto.info, 25. 10. 2017) in Tehnična neoporečnost starodobnikov (Volan.si, 31. 3. 2015), pa tudi na več spletnih straneh, npr. Moj pogled ABC o starodobnikih, in forumih, npr. Starodobnik.net v temi Uvoz starodobnika brez dokumentov.

Stopnjevanje ali poimenovanje starosti vozila sodobnik > mladodobnik > starodobnik se nam zdi učinkovito in ustrezno, zato vam svetujemo, da za vozila, starejša od 20 let, ki še ne izpolnjujejo pogojev za starodobnike, uporabite poimenovanje mladodobnik.