Marcescenca

Opis terminološkega problema:
Nedavno sem na slovenskem blogu naletel na termin marcescenca, ki se v slovenski strokovni literaturi oziroma na slovenskih spletiščih pojavlja izredno redko, a je kar pogost v drugih jezikih (angleščina, francoščina). Kaže, da marcescenca (iz lat. marcescere, tj. 'oveneti, uveniti, gniti, segniti') ne obstaja kot samostojen termin v slovenskih spletnih slovarjih. Francoski termin marcescence in angleški termin marcescence označujeta drug pojem (in ne uvelost), in sicer pojav, ko drevo kasni z abscizijo. Zanima me, ali je termin marcescenca opisan v kakšnem slovenskem (strokovnem) slovarju, ne nujno na spletu, in ali bi dotična beseda lahko bila kandidatka za poslovenjenje.
 
Vprašanje poslano: 14. 5. 2021
Mnenje Terminološke sekcije:

Termina marcescenca, po katerem sprašujete, v slovenskih slovarjih nismo našli. Latinski ustreznik marcescentia je v Botaničnem terminološkem slovarju naveden pri prvem pomenu termina uvelost 'stanje rastline, katere celice, tkiva so brez turgorja, kar povzroča povešanje listov, neolesenelih poganjkov, stebel' (s področij fiziologije in ekologije). Opozarjate tudi, da uvelost ne označuje istega pojma kot marcescenca.

Za mnenje smo povprašali več strokovnjakov z različnih področij, in sicer botanike, agronomije in gozdarstva. Povedali so, da termina marcescenca ne poznajo, poznajo pa pojem, ki ga ta termin označuje. Strokovnjaki, ki sodelujejo pri pripravi 2. izdaje Botaničnega terminološkega slovarja, so povedali, da pojav največkrat poimenujejo opisno, npr. tako: »Nekatere vrste hrasta in gabra obdržijo odmrle liste na poganjkih tudi čez zimo.« Po premisleku so se odločili, da bodo v novo izdajo slovarja vključili tudi termin marcescenca.

Eden izmed sodelavcev pri tem slovarju je predlagal definicijo in tujejezične ustreznike, in sicer: pojav, da rastline za nekaj časa obdržijo odmrle organe, predvsem liste, čašne ali cvetne liste, npr. pri navadnem belem gabru (Carpinus betulus), puhastem hrastu (Quercus pubescens), bukvi (Fagus sylvatica), in ustreznike: ang. marcescence, nem. Welken n, nem. Verwelken n, lat. marcescentia f.

Po našem mnenju bi bil termin marcescenca ustrezno poimenovanje za opisani pojav, zato vam svetujemo, da ga uporabljate.