Lupinarji

Opis terminološkega problema:

Kako bi v slovenščini s skupnim imenom poimenovali kostanj, oreh, pinjole in podobno?

Termin lupinarji se v evropski in posledično tudi slovenski zakonodaji uporablja za lupinasto sadje (v angleščini tree nuts oziroma nuts).

enlightened Vprašanje poslano: 25. 7. 2012

Mnenje Terminološke sekcije:

Lupinarji so tudi v slovenskem strokovnem prostoru uveljavljen termin in poimenujejo oreh, lesko, pravi kostanj in mandelj. Za lupinarje je značilno, da je seme obdano s suho, trdno lupino.

Sadjarji pri pomološki delitvi sadnih rastlin uporabljajo izraze lupinarji, koščičarji, pečkarji … oz. lupinasto sadje, koščičasto sadje, pečkasto sadje … Nikoli ne uporabljajo izraza sadni lupinarji.