Lokalna terapija

Opis terminološkega problema:

Zanima me ustrezno poimenovanje za terapijo z lokalnim delovanjem, pri kateri se zdravilo (npr. krema, mazilo, kapljice za oči) navadno uporabi na omejenem delu kože, v očesu, ušesu ali vidni sluznici, da bi delovalo na mestu aplikacije ali pa bi se absorbiralo v telo. Katera oblika pridevnika je pravilna: topikalna terapija ali topična terapija?

Vprašanje poslano: 18. 10. 2022

Mnenje Terminološke sekcije:

Sprašujete po pridevniški sestavini termina v levoprilastkovni zvezi s samostalniškim jedrom terapija. Odločate se med pridevnikoma topični in topikalni, pri čemer naj najprej poudarimo, da sta jezikovnosistemsko obe varianti ustrezni. Predvidevamo, da je pridevnik topikalni nastal pod vplivom ang. topical.

V Farmacevtski terminološki slovar 2 je vključen termin topikalni učinek, ki je preusmerjen na prednostni termin lokalni učinek z definicijo 'učinek zdravila, izražen na omejenem delu organizma v bližini mesta aplikacije'. Pridevniška oblika topikalni je usklajena z drugimi pridevniškimi sestavinami farmacevtskih terminov, npr. avrikularni, dermalni, epiduralni, okularni v zvezah s samostalniško sestavino uporaba, torej avrikularna uporaba, dermalna uporaba itn.

V Slovenskem medicinskem slovarju pa najdemo samo obliko topičen, pojasnjeno kot 'omejen le na določen predel kože ali vidne sluznice'. Primeri zvez, ki jih navaja slovar, so: topična aplikacija zdravila, topična uporaba zdravila, topični antiseptik. Najverjetneje je vključitev te oblike v Slovenski medicinski slovar vplivala na rabo na področju medicine. Pridevnik topičen 'omejen le na določeno področje', z zvezo topična aplikacija, je tudi v Veterinarskem terminološkem slovarju. V sistemu Cobiss ima pridevnik topični okoli 90 zadetkov. V Slovenski pravopis 2001 je pridevnik sicer vključen, vendar je povezan s topiko, ki je v SSKJ2 označena s kvalifikatorjem filozofija in razložena kot 'logični in retorični nauk o razporeditvi tez, s katerimi se dokazuje kaka trditev'. Gre torej za filozofski termin, ki označuje drug pojem.

Termin lokalna terapija se pojavlja v zaključnih delih, pa tudi drugod, npr. v zborniku Sodobnim znanjem postopkov v zdravstveni in babiški negi naproti (2010, str. 39), v prispevku M. A. Schwarzbartl Pfeifer: Nov pristop k zdravljenju bolezni suhega očesa. Za mnenje o razmerju med vsemi tremi poimenovanji smo povprašali strokovnjaka s Fakultete za farmacijo Univerze v Ljubljani, ki nam je potrdil, da je termin lokalna terapija najprimernejše poimenovanje za pojem, po katerem sprašujete, ker gre za najbolj jasno slovensko poimenovanje.

Svetujemo vam torej uporabo termina lokalna terapija, med poimenovanjema topična terapija in topikalna terapija pa bi predlagali poimenovanje s pridevnikom topikalni, ki je ustaljenejša oblika pridevnika in se ustrezno povezuje z ostalimi poimenovanji za povezane pojme na tem področju.

Avtorji: Simon Atelšek, Tanja Fajfar, Mateja Jemec Tomazin, Jera Sitar, Mojca Žagar Karer