Lesno kafrovčevo eterično olje, listno kafrovčevo eterično olje

Opis terminološkega problema:

Delam za podjetje, ki se ukvarja s prodajo eteričnih olj. Ker bomo menjali etikete, želimo ustrezno navajati vsa imena eteričnih olj. Pri nekaterih imam težave in vas prosim za pomoč.

Eterično olje ravintsara je destilirano iz listov kafrovca. Zanima me, ali bi bil ustreznejši zapis s c namesto ts, torej ravincara (po analogiji tsunami : cunami).

Eterično olje ho-wood je destilirano iz lesa in lubja kafrovca. Pogosto ga poimenujejo rožni les, kar pa je povsem neustrezno, saj gre za drugo rastlino. Ne najdem nobene slovenske ustreznice, zato vas prosim za nasvet, kaj storiti: ali pustimo angleško poimenovanje ali priporočate kaj drugega?

Eterično olje copaiba pridobivajo iz drevesa, ki se latinsko imenuje copaifera reticulata, izgovori se kopajba. Tudi v tem primeru ne najdem nobenih potrditev za zapis kopajba. Ali je torej ustrezneje, da pustimo angleški zapis ali naj izberemo poslovenjeno obliko?

Vprašanje poslano: 17. 1. 2020

Mnenje Terminološke sekcije:

Kadar so eterična olja pridobljena iz znanih rastlin, npr. brina, cedre, jasmina, s poimenovanji praviloma ni težav, npr. brinovo eterično olje, cedrino eterično olje, jasminovo eterično olje. Te lahko nastopijo, kadar imamo opravka s pri nas manj znanimi rastlinami oz. takrat, ko se eterična olja pridobivajo iz različnih delov iste rastline. V prvih dveh primerih, ki ju navajate, gre za slednje.

Eterično olje ravintsara bi sicer lahko zapisali podomačeno kot ravincara, a glede na to, da gre za olje, ki ga pridobivajo iz listov kafrovca, se nam zdi s stališča slovenske terminologije bolj smiselno, da bi v poimenovanju uporabili kafrovec. V SSKJ2 sicer najdemo pridevnik kafrov v pomenu 'nanašajoč se na kafrovec', a menimo, da je še nekoliko bolj poveden pridevnik kafrovčev. Ustrezen termin bi torej lahko bil kafrovčevo eterično olje, a je pri tem treba upoštevati, da iz omenjene rastline pridobivamo dve različni vrsti eteričnega olja in potemtakem potrebujemo dva razlikovalna termina. Eterično olje ho-wood (podomačen zapis bi bil hovud) prav tako pridobivajo iz kafrovca, le da v tem primeru iz njegovega lesa (in lubja). Če sledimo isti logiki kot v zgornjem primeru, bi ga prav tako lahko poimenovali kafrovčevo eterično olje, a bi se v tem primeru zabrisala razlika med obema oljema, ki pa je bistvena. Zadrego bi lahko rešili z dodatnim pridevnikom, ki bi se nanašal na del drevesa, iz katerega pridobivajo olje. Eterično olje ho-wood bi torej lahko poimenovali lesno kafrovčevo eterično olje. Za nalepko na steklenički bi verjetno zadostovalo tudi les kafrovca. Analogno bi eterično olje ravintsara lahko poimenovali listno kafrovčevo eterično olje. Za nalepko na steklenički pa predlagamo krajše poimenovanje listi kafrovca.

Eterično olje copaiba pridobivajo iz pri nas dokaj neznane rastline copaifera reticulata, zato se je težko domisliti smiselnega slovenskega poimenovanja. Strinjamo se, da je v tem primeru pisna podomačitev še najboljša rešitev. A tudi tu ne gre povsem brez težav. Beseda copaiba je po podatkih spletnega slovarja Merriam-Webster v angleščino prišla iz (brazilske) portugalščine, zato predlagamo podomačitev kopaiba in ne kopajba (iz angleščine).